Rozwiązania dla magazynów

Mheheadercropped_1.jpg

Systemy Traka dla magazynów (Traka MHE)
Traka to wiodący na świecie producent profesjonalnych rozwiązań do zarządzania kluczami i przedmiotami. Systemy Traka są używane na całym świecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w różnych wyrafinowanych i wymagających sektorach, od więzień, jednostek policji i szpitali, aż do jednostek wojskowych i centrów dystrybucyjnych. Szczególnie w tym ostatnim sektorze ważnym elementem płynnego działania centrum dystrybucyjnego jest efektywne wykorzystanie znajdujących się tam pojazdów i maszyn.

ignition keyfob_004.jpg .....traka panel_003.jpg

Dlaczego?

Pojazdami, które są często wykorzystywane wspólnie przez wielu kierowców, np. wózki widłowe czy podnośniki. Trudno jest więc efektywnie zarządzać takim sprzętem – nie wspominając o stosowaniu przepisów BHP. Czasami występuje sytuacja, w której konieczne jest odnalezienie kierowcy danego wózka, odpowiedzialnego za uszkodzenie infrastruktury. Poszukiwania nierzadko są czasochłonne, generuj ą dodatkowe koszty, jednocześnie zmniejszając produktywność.

 

Dla kogo to rozwiązanie?

System zarządzania wózkami widłowymi jest wykorzystywany w ponad 8000 pojazdach w samej Wielkiej Brytanii. Największym odbiorcą rozwiązań Traka jest Tesco, którego wszystkie centra dystrybucyjne (również te zlokalizowane w Polsce) obsługiwane są za pomocą naszych systemów. Pozostali odbiorcy to firmy takie jak: DHL, Sainsbury, Cash & Carry, Jaguar Land Rover, Heinz, Procter and Gamble, Unilever, jak również obiekty wojskowe w krajach Beleluxu czy też słynny holenderski rynek kwiatów.

Pobierz dokument "Rozwiązania Traka dla magazynów".

Zalety zastosowania rozwiązań Traka MHE
- Kontrolowany dostęp do wózków podnośnikowych,
- Ograniczony dostęp do urządzeń przemysłowych,
- Ściśle określony dostęp do urządzeń typu AMT, PBV,
- Traka DockSafe, Loading Bay zapobiegające odjazdom naczepy w trakcie załadunku.

Jak to działa?

Sercem systemu jest iFob – elektroniczny chip, zastępujący konwencjonalny klucz lub klawiaturę PIN. Jest on "rdzeniem" niemal wszystkich rozwiązań Traka. W każdym przypadku na pojeździe (lub maszynie) zainstalowane jest gniazdo iFoba oraz (opcjonalnie) tzw. przycisk akceptacji, służący do zatwierdzenia sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Gniazdo oraz przycisk akceptacji podłączone są do tzw. immobilisera, który odpowiada za uruchomienie pojazdu a informacja zapisana w jego pamięci określa jego typ i rodzaj. Uruchomienie pojazdu możliwe jest tylko przez autoryzowanych do tego użytkowników. System Traka MHE może działać na kilka sposobów:
 

Pobierz dokument: "Rodzaje rozwiązań Traka MHE".

Personal issue iFob

iFob zostaje na stałe przypisany do kierowcy, który za jego pomocą może uruchomić konkretny pojazd lub wcześniej zdefiniowaną grupę pojazdów - zgodnie z ustawieniami systemu. Podczas rozpoczęcia pracy, użytkownik "ładuje" iFoba, wkładając go do tzw. stacji ładowania. Po włożeniu iFoba i identyfikacji kartą lub kodem PIN, system nagrywa uprawnienia na pamięć iFoba, który po włożeniu w gniazdo zainstalowane na pojeździe, jest identyfikowany przez immobilisor, umożliwiając (lub nie) uruchomienie pojazdu.

Przykład: Użytkownik Jan Kowalski przychodząc do pracy, wkłada iFoba do stacji ładowania, indentyfikuje się w systemie. System nagrywa na iFoba uprawnienia np. do uruchomienia wózka podnośnikowego przez kolejne 12 godzin.


Po tym czasie, nie będzie on mógł uruchomić danego pojazdu bez wcześniejszego "naładowania" iFoba. Kolejne użycie iFoba w stacji ładowania, spowoduje zapisanie w bazie systemu informacji na temat naładowania, zaakceptowania stanu pojazdu, uruchomienia pojazdu, zakończenia pracy.

Rozwiązanie to jest stosowane w miejscach, gdzie stałym pracownikom iFob może być wydany "na stałe", a sami kierowcy korzystają z kilku pojazdów/rodzajów pojazdów.

Pobierz dokument "Personal issue iFob".

 

iFob per Person
iFoby przechowywane są w depozytorze kluczy. Użytkownik, chcąc rozpocząć pracę z pojazdem, loguje się do depozytora kluczy i pobiera jednego z dostępnych iFobów detykowanych do uruchamiania pojazdów. W momencie pobrania, system nagrywa uprawnienia na jego pamięć uprawnienia.
Przykład: Użytkownik Jan Kowalski przychodząc do pracy, indentyfikuje się przy depozytorze kluczy. Pobiera on z depozytora dowolnego iFoba (dedykowanego do systemów MHE) a system nagrywa na niego uprawnienia np. do uruchomienia wózka podnośnikowego przez kolejne 12 godzin. 
Po tym czasie, nie będzie on mógł uruchomić danego pojazdu bez wcześniejszego "naładowania" iFoba. Zwrot iFoba do depozytora, spowoduje zapisanie w bazie systemu informacji na temat zaakceptowania stanu pojazdu, uruchomienia pojazdu, zakończenia pracy.

Rozwiązanie to jest stosowane w miejscach, gdzie stałym pracownikom iFob nie może być wydany "na stałe", a sami kierowcy korzystają z kilku pojazdów/rodzajów pojazdów.

Pobierz dokument "iFob per Person".

 

iFob per Truck

iFoby do pojazdów są przypisane na zasadzie 1:1 (Jeden konkretny iFob przypisany jest do jednego konkretnego pojazdu). iFoby przechowywane są w depozytorze do którego dostęp mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przykład: Użytkownik Jan Kowalski przychodząc do pracy, indentyfikuje się przy depozytorze kluczy. Pobiera on z depozytora określonego iFoba, który umożliwi mu uruchomienie jednego, określonego pojazdu.
Rozwiązanie to jest stosowane w miejscach, gdzie jeden tylko jeden pracownik użytkuje jeden określony pojazd.

Pobierz dokument "iFob per Truck".

 

Small fleet system

Jest to tzw. zestaw startowy składający się z czterech immobilisorów oraz 4 iFobów przypisanych 1:1. Nie ma potrzeby przechowywania iFobów w depozytorze oraz korzystania z dodatkowego oprogramowania zarządzającego.

Pobierz dokument "Small fleet systems".

 

Opcje systemów Traka MHE
- Detekcja kolizji na podstawie odczytu siły uderzenia z wbudowanych czujników,
- Zapisywanie, czy przeprowadzono kontrolę pojazdu przed użyciem,
- Rejestrowanie błędów pojazdu,
- Powiadomienia o uszkodzeniach, błędach,
- Automatyczne zablokowanie wadliwego pojazdu,
- Automatyczne powiadomienia o nie zwróconych na koniec zmiany kluczach,
- Zablokowanie dostępu do pojazdów po wygaśnięciu licencji,
- System zarządzania drzwiami załadunkowymi.

Traka Loading Bay/Dock Safe
We współpracy z firmą Easilift Loading Systems, Traka stworzyła system zabezpieczający cały proces załadunku i rozładunku, poprzez kontrolę nad sterowaniem drzwiami rampy. Istnieją dwa systemy wspomagające proces:

Traka Loading Bay - System Traka zabezpiecza klucze kierowcy do czasu zakończenia procesu załadunku, poprzez co, nie może on przedwcześnie opuścić lokalizacji. Rozwiązanie dla firm w których kierowca nie musi odłączać ciągnika siodłowego od naczepy.

Pobierz dokument "Traka Loading Bay"

loadingbay.jpg

Traka DockSafe - System blokady naczepy, sprzężony z systemem zarządzania drzwiami rampy załadunkowej. Rozwiązanie dla firm w których kierowca pozostawia naczepę pod rampą.

Pobierz dokument "Traka Dock Safe"

DockSafe.jpg

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Traka dla magazynów, skontaktuj się z nami.