Produkty HP w centrach danych

Zmieniające się wymagania w zakresie centrów danych zmuszają organizacje IT do ponownej oceny procesów, strategii i infrastruktury kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Duże i małe organizacje muszą radzić sobie z rosnącymi wolumenami danych, obsługą różnych formatów danych i złożonością informacji, integracją zaawansowanych technologii centrum danych, takich jak wirtualizacja i chmury, oraz wdrażać nowe modele biznesowe, takie jak model technologii IT jako usługi (IT-as-a-service, ITaaS), a przy tym zarządzać danymi i chronić je zgodnie z rygorystycznymi wewnętrznymi zasadami oraz docelowymi poziomami jakości świadczonych usług, zapewniając pracę w trybie ciągłym, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

POBIERZ DOKUMENT - HP BACKUP NAVIGATOR

POBIERZ DOKUMENT - HP DATA PROTECTOR

POBIERZ DOKUMENT - HP CONNECTED BACKUP #1

POBIERZ DOKUMENT - HP CONNECTED BACKUP #2