Historia


Firma Techniserv powstała w 1991 roku w Czechach. W roku 1999 powstał oddział w Polsce pod nazwą Techniserv Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu. W pierwszej połowie 2001 roku dochodzi do połączenia firmy Techniserv Poland Sp. z o. o. z założoną w 1996 roku firmą AutoCont Częstochowa Sp. z o. o.. Nowo powstała firma przyjęła nazwę Techniserv Sp. z o. o., a jej główna siedziba została zlokalizowana w Częstochowie.
Aktualnie firma Techniserv zatrudnia ponad 200 pracowników na terenie Czech, Słowacji i Polski, a jego roczny obrót znacznie przekracza 30 mln USD. Zadaniem pracowników firmy jest zaspokajanie potrzeb rynku na szeroko pojęte usługi informatyczne.

Strategiczny kierunek działania firmy to  kompleksowa budowa i zabezpieczenie sieci teleinformatycznych oraz dostawa urządzeń i systemów informatycznych.