Forma prawna

Spółka Prawa Handlowego zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem:

KRS: 0000020276
NIP: 573-15-56-619
REGON: 150246472